Masz pytanie?
+48 780 526 908

Soda Kalcynowana 1kg

Masa netto: 1kg.

Numer CAS: 497-19-8

Oznakowanie WE: 207-838-8

Numer indeksowy: 011-005-00-2

Sposób przechowywania: przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci!

Wyprodukowano w Polsce.

Soda kalcynowana

Węglan sodu bezwodny lekki

Bardzo dobry środek do usuwania tłustych plam, np. po oleju, szmince, wosku. Bardzo przydatny przy czyszczeniu przypalonych garnków i naczyń. Nie stosować na powierzchniach z aluminium.
Sposób użycia: 1/2 szklanki sody do prania w zależności od stopnia zabrudzenia tkanin wraz z proszkiem do prania. Do usuwania przypaleń stosować bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.

Forma: ciało stałe
pH: około 11,5 (5% roztwór)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: 212,5 g/l (20°C)
– w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w glicerynie
Środki ostrożności:
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci

 

Masa netto: 1kg.

Numer CAS: 497-19-8

Oznakowanie WE: 207-838-8

Numer indeksowy: 011-005-00-2

Sposób przechowywania: przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci!

Wyprodukowano w Polsce.

Producent: MIX BRANDS SP. Z O.O.

03-231 Warszawa ul. Odlewnicza 7

Tel. 22 614 03 29, fax 22 614 03 98

biuro@mixbrands.pl, www.mixbrands.pl

Podobne produkty